parallax background

LakePark Residence –
slovo architekta

Navržený dům využívá jedinečnou konfiguraci centra obce Staré Splavy v těžišti rekreační oblasti Máchova jezera. V bezprostřední blízkosti stavby se nachází výjimečné přírodní prostředí nabízející rozmanité způsoby rekreace, sportovního vyžití a aktivních forem odpočinku. Navržený dům velmi dobře zapadá do kontextu svého okolí – hmotová skladba založená na rozličně tvarovaných příčných hmotách uložených na společné podnoži je svým měřítkem a tvaroslovím přiměřená okolní zástavbě a zároveň uvolňuje průhledy jižním směrem k jezeru. Architektonické a výtvarné řešení je současné a společně s racionálním návrhem vnitřních prostorů odpovídá aktuálním standardům a nárokům na bydlení.

Fasády objektu propisují základní výtvarný a funkční koncept domu – stěny s okenními otvory jsou doplněné nikami pro lodžie. Okenní otvory jsou navrženy ve vertikální proporci a zajišťují dostatečné proslunění a prosvětlení vnitřních ploch obytných místností, díky nízkému parapetu umožňují vyšší kontakt s venkovním prostorem. Obklad pláště dřevěnými hranoly odkazuje k přírodním kvalitám lokality a na fasádách vytváří kombinace otevřených ploch – okenních otvorů a lodžií – a plných částí. Dřevěné hranoly obkladu na vybraných místech předstupují před lodžie a terasy, čímž vytvářejí subtilní sluneční clonu a oddělují chráněné soukromé prostory od okolí. Dispoziční řešení vnitřních prostorů je racionální a efektivní, v objektu jsou umístěny bytové jednotky různých velikostí navržené s důrazem na proslunění každého bytu a využití výhledů do okolí, k většině bytových jednotek přísluší lodžie nebo terasa umožňující svou plochou umístění jídelního stolu. Vzhledem k jedinečným přírodním kvalitám okolí a jim přizpůsobenému návrhu se v konkrétním případě LakePark residence pro budoucí majitele bytů jedná o ideální typ moderního bydlení spojeného s aktivním způsobem života.

Ing. arch. Petr Vacek
EBM - Expert Building Management, s.r.o.
Hlavní architekt

Další projekty architektonického a projekčního ateliéru EBM Expert Building Management, s.r.o. najdete na webu ebmexpert.cz.

 
Ceny / Rezervace